Карьерийн хомсдолын нягтлан бодох бүртгэл

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Засаглал, аудит, хяналт, нягтлан бодох бүртгэл, санхүү эдийн засгийн чиглэлээр мэргэжлийн стандартыг Монгол улс, дэлхийд түгээн дэлгэрүүлэх эрхэм зорилготой 16 жилийн туршлагатай БИЗКОНЧУУД бид салбаруудаа...

images

The study findings on the correlation between Ulaanbaatar's house prices and air quality level indicate that the air quality index influences the house market prices differently in districts of Ulaanbaatar, 0.9% in Songinokhairkhan district, 0.7% in Khan-Uul district, 2.7% in Bayanzurkh district and 0.1% Chingeltei district.

images

Нягтлан бодох бүртгэл. Нягтлан бодох бүртгэл 1 жил; Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг хэргийн 14 хоногийн сургалт

images

Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг хэргийн 14 хоногийн сургалт; Оффис менежер бэлтгэх 30 хоногийн сургалт; Нягтлан бодох ...

images

Нэг. Нийтлэг үндэслэл. 1.1.Бүх шатны төсвийн болон төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын ерөнхий, ахлах нягтлан бодогч (цаашид "Төсвийн ерөнхий, ахлах нягтлан бодогч" гэх) нарт тавигдах шаардлага ...

images

Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг хэргийн 14 хоногийн сургалт; Оффис менежер бэлтгэх 30 хоногийн сургалт; Нягтлан бодох ...

images

Нягтлан бодох бодох бүртгэлийн тооцооллын өөрчлөлтийг ирээдүйн тайлант үеүдэд хүлээн зөвшөөрнө. Шинэ нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн …

images

Цалингийн тооцоололд: 1. НДШ – үүнд ажилтан өөрийн нийт цалингийн 10%-г НДШ-д төлөх ба тухайн албан байгууллагаас нийт цалингийн 11%-тай тэнцэх хэмжээний НДШ-ийг нэмж нийт нэг хүн сард нийт ...

images

Нягтлан бодох бүртгэлийн магистрын хөтөлбөр. Индекс: Е041101. Суралцах жил: 1,5-2. Нийт кредит: 30-31. Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого болон …

images

Тус институт нь нягтлан бодох бүртгэл, аудитын салбарыг хөгжүүлэх, мэргэжлийн хувьд Монгол Улсыг олон улсад төлөөлөх, мэргэжлийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхээс гадна салбарын ...

images

Нягтлан бодогч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана. 5 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим. 5.1. Аж ахуйн …

images

бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, нийтлэг зорилготой санхүүгийн тайлан бэлтгэх үйл ажиллагаанд мөрдөнө. тавигч байгууллага нь төсөөтэй нөхцөл байдал дахь ажил гүйлгээ ба үйл

images

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;, 2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх ...

images

Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг хэргийн 14 хоногийн сургалт; Оффис менежер бэлтгэх 30 хоногийн сургалт; Нягтлан бодох ...

images

Бүх шийдвэр мэдээлэл дээр үндэслэгддэг учраас гаргасан шийдвэрийн чанар нь холбогдох менежерийн олж авсан нягтлан бодох бүртгэлийн болон бусад мэдээллийн чанараас шалтгаална.

images

Мөн төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг төрийн сангийн нэгдсэн дансаар дамжуулан тавих, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар төсвийн тэнцлийг хангах үндсэн гол …

images

Нягтлан бодох бүртгэл, төлбөр тооцооны үйл ажиллагаанд холбогдох дүрэм журмын дагуу хяналт тавьж, бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцооны гүйлгээг үндсэн баримтын дагуу нягтлан бодох ...

images

Нягтлан бодох бүртгэл. Нягтлан бодох бүртгэл 1 жил; Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг …

images

Нягтлан бодогчдод. Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар. Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 01 сарын 18. Жиргэх. УСНББОУС-ын 2018 оны Монгол хэвлэлийг цахим ном хэлбэрээр нягтлан ...

images

Нягтлан бодох бүртгэл. Нягтлан бодох бүртгэл 1 жил; Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг хэргийн 14 хоногийн сургалт

images

3 Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлийн чиг үүрэг. 3.1 Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэлийн хугацаа. 3.2 Компанийн хэрэгцээг илрүүлэх. 3.3 Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл нь ашгийг тооцоолоход ...

images

Нягтлан бодох бүртгэл, аудит, хөрөнгийн үнэлгээний асуудлыг зохицуулахад Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Олон улсын Санхүүгийн Корпораци, Жайка зэрэг олон улсын санхүүгийн ...

images

НББОУС-21. ГАДААД ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ҮР НӨЛӨӨНИЙ БҮРТГЭЛ МУИС-ийн Орхон сургуулийн НББ-ийн багш Э.Вандандулам Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт 21 …

images

Нягтлан бодох бүртгэлийн магистрын хөтөлбөр. Индекс: Е041101. Суралцах жил: 1,5-2. Нийт кредит: 30-31. Хөтөлбөрийн агуулга: Боловсролын талаар төрөөс …

images

Нягтлан бодох бүртгэлийг дотор нь санхүүгийн, удирдлагын, татварын гэж ангилдаг. Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл нь байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг бүртгэн нэгтгэн боловсруулж ...

images

НББ-ИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ • НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ БОЛ БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫН БАЙДАЛ, ҮР ДҮНГ ТУСГАН АВЧ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ХЭЛБЭРЭЭР ИЛЭРХИЙЛДЭГ УЧРААС ТҮҮНИЙГ …

images

буяа нбб үндэс. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт, үүсэл хөгжил ; Агуулга • Нягтлан бодогч гэж хэн вэ • Нягтлан бодох бүртгэлийн үүсэл хөгжил • Нягтлан бодох бүртгэлийн төрөл • Мэдээлэл хэрэглэгчид • НББ-ийн ...

images

Нягтлан бодох бүртгэл. Нягтлан бодох бүртгэл 1 жил; Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг хэргийн 14 хоногийн сургалт

images

Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг хэргийн 14 хоногийн сургалт; Оффис менежер бэлтгэх 30 хоногийн сургалт; Нягтлан бодох ...

images

Нягтлан бодох бүртгэл. Нягтлан бодох бүртгэл 1 жил; Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг …

images

2.1.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. …

images

Нягтлан бодох бүртгэл. НББ-ийн программ хангамж; Гэрээгээр чиг үүрэг гүйцэтгэж байгаа ТББ-ийн мэдээлэл; Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын стандартын хороо

images

Нягтлан бодох бүртгэл. Хөтөлбөрийн индекс: D041101. Боловсролын зэрэг: Бакалавр. Харьяалал: Бизнесийн сургууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим. Товч …

images

Байгууллагын Нягтлан бодогч, санхүүгийн ажилтны хамгийн чухал үүрэг бол санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэн гаргахаас гадна, байгууллагын удирдлага аливаа шийдвэр гаргахад нь туслалцаа үзүүлж, санхүүгийн хэрэгтэй ...

images

Даатгалын компани нь нягтлан бодох бүртгэлээ аккруэл сууриар хөтөлнө. Нягтлан бодох бүртгэлийн үзүүлэлт буюу тайлагналын нэгж нь Монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөг, мөнгө байна.

images

Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын стандартын хороо Facebook; Youtube; Twitter. Монгол Улсын Сангийн яам, С.Данзангийн гудамж, Засгийн газрын II байр Д корпус, Улаанбаатар 15160, Монгол ...

images

Манай орны хувьд Хөдөө аж ахуйн нягтлан бодох бүртгэл нь 1950-1970 оны хооронд нэгдэл сангийн аж ахуй үүссэнтэй ...

images

байгалийн хийн олборлолт"-ын үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэл хамаарахгүй. Хэрэв энэ стандартын аль нэг заалт нь НББОУСХ-оос гаргасан СТОУС-тай зөрчилдвөл СТОУС-ыг мөрдөнө

images

3. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу бүртгэсэн ажил гүйлгээг залруулах, тохируулах бичилт хийх; 4. Хаалтын бичилт хийх. 4. Ерөнхий журналыг "ЕЖ" гэж тэмдэглэн бүртгэлд ашиглана.

images

Нягтлан бодох бүртгэл. Нягтлан бодох бүртгэл 1 жил; Нягтлан бодох бүртгэл 6 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 3 сар; Нягтлан бодох бүртгэл 30 хоног; Архив, бичиг …

Холбоотой холбоосууд