Засгийн газрын бутлуурын дуудлага худалдаа

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Онлайн дуудлага худалдаа. АНУ-ын Элчин сайдын Яам нь хэрэглэж байсан гэрийн тавилга, цахилгаан хэрэгсэл, 40 тонны контэйнер болон бусад эд зүйлсийг худалдаалах онлайн дуудлага худалдааг 06-р ...

images

Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт ... Бүртгэлийн хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хааж, дуудлага худалдаа эхлэх цаг болмогц лацыг шалган ...

images

Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт ГАЗАР МЧЛ ЛЭХ, ЭЗЭМШЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг ндэслэл 5.1.6.2, 5.1.8.2-т заасны дагуу Монгол Улсын ...

images

08:41:41. "Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлийн шинэ дугаарт нийтлэгдсэн Засгийн газрын тогтоолоор "Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам", "Газар ...

images

Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны 15 дугаар тогтоол; Монгол улсын засгийн газрын 2021 оны 359 дүгээр тогтоол; ӨМЧ. Дуудлага худалдаа; Барилга байгууламжийн дуудлага худалдаа; Түрээсийн бүртгэл

images

ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оын 04 дүгээр сарын 02 өдрийн 152-р тогтоолоор батлагдсан журмын

images

ЭРДЭНЭ СУМАНД ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 2023.07.07-НД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА. ГЭРЭЭ ДҮГНЭХ АЖЛЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА. ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД УРЬЖ ...

images

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар болон Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас …

images

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын дуудлага худалдааны цахим хуудасны танилцуулга ... Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө -11, Засгийн газрын 13 дугаар байр, зип:14251 Утас: 976-(51)263179. Өргөдөл ...

images

Гурав дахь удаагийн газрын цахим дуудлага худалдаа 5 сарын 6-ны өдөр амжилттай боллоо Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/187 дугаар "Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдааг ...

images

5.2.Татварын алба нь энэ журмын 3.1-д заасан ажлын хэсэг дараах бичиг баримтыг хүргүүлнэ: 5.2.1.хөрөнгө битүүмжилсэн тухай битүүмжлэх акт, битүүмжлэлийн хуудас, битүүмжлэх мэдэгдэх хуудас; 5.2.1 ...

images

8 дугаар зүйл . Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангилал. 8.1 . Газрын нэгдмэл санг газар ашиглалтын зориулалт, хэрэгцээ болон бүрхэвчээс нь хамааруулан дараах үндсэн ангилалд хуваана: 8.1.1 ...

images

Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл. Хоёр.

images

Дуудлага худалдаа болох хугацаа: 2021 оны хоёрдугаар сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны гуравдугаар сарын 26-ны өдрийн хооронд ... "Монгол Улсад анх удаа АНУ-ын засгийн газрын бондыг (Treasury Bill) хөрөнгө ...

images

Газрын тухай хуулийн 33.1.2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 5.1.6.2, 5.1.8.2, Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 22.4-т заасныг тус тус …

images

Газрын биржийн цахим систем Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар болон Нийслэлийн газар зохион …

images

"Дуудлага худалдаа зохион байгуулах болон шууд гэрээгээр мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх үйл ажиллагааны нийтлэг журам"-ыг хавсралтаар баталсугай. ... Засгийн газрын агентлагийн даргын ...

images

Газрын худалдаа, түрээсийн зар мэдээлэл, зуучлалын үйл ажиллагаа; Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээллийн санг эрхлэх, олон нийтэд мэдээлэх зэрэг мэдээлэлийг агуулдаг.

images

5.1.Дуудлага худалдаа явуулах хугацааг товлосон шийдвэрийг дуудлага худалдаа явагдахаас 15 хоногийн өмнө гаргах ба дараах мэдээллийг тусгана: 5.1.1. хөрөнгийн нэр, хэмжээ, зориулалт, байршил ...

images

ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оын 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 152 дугаар

images

1.Дуудлага худалдаа болох хугацаа: 2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн хооронд 2.Дуудлага худалдааны цахим хаяг: …

images

1."Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам"-ыг 1 дүгээр, "Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулах журам"-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталсугай.

images

Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт " Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам" дараах бүтэцтэй байна. Үүнд: Нэг. Хоёр. Гурав ...

images

Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээ, мэдээллийг Газрын биржийн цахим систем ()-ээс авах боломжтой бөгөөд тус системд 2016 оноос хойш зохион байгуулагдсан болон тухайн жилд зохион байгуулахаар ...

images

2018 оны 01 сарын 25-ны өдөр. Аргачлал шинэчлэн батлах тухай. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн …

images

ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА. Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/174 дүгээр захирамжийн дагуу Худалдаа үйлчилгээний зориулалттай 2, 4 буюу түүнээс доош давхарын нийтийн орон сууцны зориулалттай 1 ...

images

Булган аймагт 2019 онд газрын дуудлага худалдаагаар орох газрууд: : Газрын дуудлага худалдааны талаархи мэдээлллийг сайтаас авна уу: : Их залуугийн өвөр

images

Газрын цахим биржийн зорилго нь Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, худалдаа, түрээс, барьцаа, зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр олон нийтэд нээлттэй, ил тод, түргэн ...

images

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар болон Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас хамтран газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа ...

Холбоотой холбоосууд